Stacks Image 247303

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Pålsjö kapell Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Pålsjö kapell Helsingborg

Fotograferad och producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: hembygdshistoria.se
Webb: Svenska kyrkan Helsingborg.

Gps: 56.0734, 12.6979

Stacks Image 247290