Stacks Image 247482

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Ottarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Ottarps kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Landskrona församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Ottarps kyrka - kulturhistorisk karakteristik och bedömning”. Karl Johan Kember. Lunds stift 2015.

Gps: 55.9434, 12.9187

Stacks Image 247471