kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Helsingborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Kropps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Smedberg Produktion AB 2021 för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Kropps kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kerstin Börjesson 2015.
Webb: Kropps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.0860, 12.7975


Stacks Image 293582