Stacks Image 293593

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Kropps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Kropps kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Kropps kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Kerstin Börjesson 2015.
Webb: Kropps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.0860, 12.7975

Stacks Image 293582