Stacks Image 289600

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Raus kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Raus kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Kristina Simonsson.

Källor:

Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg.
Webb: Helsingborgs stadslexikon. Peter Carelli.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Sveriges kyrkor - konsthistoriskt inventarium - Skåne band II häfte 1. Luggude härad sydvästra delen”. Torsten Mårtensson 1963.
Pdf: ”
Raus kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.

Gps: 56.0004, 12.7653

Stacks Image 289619