Stacks Image 239963

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun
Annelöv kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Annelöv kyrka

Filmen producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Kristina Simonsson, Jais arkitekter.


Källor:
Webb: Häljarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3
Pdf: ”
Annelöv kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Kristina Simonsson. 2015.

Gps: 55.8361, 13.0217

Stacks Image 239971