Stacks Image 267025

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun
Sankt Johannes kyrka Landskrona

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Johannes kyrka Landskrona

Producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:

Webb: Landskrona församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Sankt Johannes kyrka - kulturhistorisk karakteristik och bedömning”. Kristina Simonsson. Lunds stift 2015.

Gps: 55.8825, 12.8291

Stacks Image 267014