kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Landskrona kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Sankt Johannes kyrka Landskrona


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Landskrona församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Sankt Johannes kyrka - kulturhistorisk karakteristik och bedömning”. Kristina Simonsson. Lunds stift 2015.
(klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.8825, 12.8291


Stacks Image 267014