Stacks Image 267025

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sankt Johannes kyrka Landskrona


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Webb: Landskrona församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Sankt Johannes kyrka - kulturhistorisk karakteristik och bedömning”. Kristina Simonsson. Lunds stift 2015.

Gps: 55.8825, 12.8291

Stacks Image 267014