Stacks Image 267015

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Landskrona kommun
Sankt Ibbs gamla kyrka Ven

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Ibbs gamla kyrka Ven

Producerad 2015 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Kristina Simonsson.

Källor:

Webb: Landskrona församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Det medeltida Skåne - en arkeologisk guidebok”. Peter Carelli. ISBN 978-91-85377-91-6
Pdf: ”
Sankt Ibbs gamla kyrka - kulturhistorisk karakteristik och bedömning”. Kristina Simonsson. Lunds stift 2015.

Gps: 56.0294, 12.7303

Stacks Image 267004