kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Lunds kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Odarslövs kyrka (nerlagd)


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Max Laserna. Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Tidning: Artikel ur Sydsvenska Dagbladet 23 februari 2009.
Pdf: ”Odarslövs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Henrik Nilsson. Lunds stift 2015. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.7511, 13.2483


Stacks Image 247319