Stacks Image 247330

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Odarslövs kyrka (avlyst)

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Max Laserna.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Tidning: Artikel ur Sydsvenska Dagbladet 23 februari 2009.
Pdf: ”
Odarslövs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Henrik Nilsson. Lunds stift 2015.

Gps: 55.7511, 13.2483

Stacks Image 247319