Stacks Image 247330

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Odarslövs kyrka (avlyst)

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Odarslövs kyrka (avlyst)

Producerad 2023 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto även: Lunds stift Max Laserna.

Källor:

Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Tidning: Artikel ur Sydsvenska Dagbladet 23 februari 2009.
Pdf: ”
Odarslövs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Henrik Nilsson. Lunds stift 2015.

Gps: 55.7511, 13.2483

Stacks Image 247319