Stacks Image 297043

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Helgeandskyrkan Lund

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Helgeandskyrkan Lund

Helgeandskyrkan har fått sitt namn efter ett helgeandshus som ända fram till 1830-talet fanns på söder i gamla Lund. Helgeandshus var sjukvårdsinrättningar och sjukstugor, framför allt för svaga, sjuka, fattiga och åldriga.

Kyrkan invigdes på pingstdagen 1968 av dåvarande biskopen Martin Lindström, och var från början en distriktskyrka inom Lunds domkyrkoförsamling, men i samband med att domkyrkoförsamlingen delades 1991 blev kyrkan församlingskyrka.
Kyrkan ritades av dåvarande professorn vid Lunds tekniska högskola Sten Samuelsson, som först tänkt bygga en "liten vacker vit kyrka med trappgavelstorn, men ändrade sig och ritade en kyrkobyggnad som passade bättre in bland den omgivande bebyggelsen i det då nya bostadsområdet.
Kyrkan som är byggd i funkisstil med tegel och golvplattor från Höganäs tegelbruk, och dess enkla och strama gestaltning har gjort att kritiska röster liknat den vid ett kraftverk.
Konstnären Robert Nilsson har bränt de mönstrade plattorna och också formgivit altarutsmyckningen. Altaret av Carrara-marmor från Italien är hugget i ett enda stycke och väger nära tio ton.

Kyrkan har två fönster. Det fyrkantigt fönstret intill predikstolen kallas Ordets fönster och det smala fönstret vid dopfunten bak i kyrkan har namnet Dopets fönster.

På utsidan av kyrkan finns en predikstol avsedd för utomhusgudtjänster.

Kyrkan som är sammanbyggd med församlingshemmet drogs under lång tid med fuktskador och dålig vindisolering. I samband med en omfattande renovering i början av 1990-talet, placerades ett springvattenbrunn på torget utanför kyrkan och församlingshemmet.

Kyrkan orgel byggdes 1972 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund, i nära samarbete med den tjekisk-svenske musikern Bedrich Janacek som under 17 år, fram till 1985 var kyrkans kantor. De så kallade ”spanska trumpeterna” som sticker ut horisontalt över spelbordet ger orgeln dess särskilda karaktär. Den tvådelade fasaden som ritades 1970 av Sten Samuelsson och Gunnar Grönlund är formad så att den bildar en 90-gradig triangel.

Kororgeln är en så kallad ”kistorgel”, byggd av Firma Becker i Kupfermühle, Tyskland.

I sydvästra hörnet av kyrkorummet hänger under fastetiden 13 korsvägstavlor som är inköpta i Budapest, föreställande Jesu väg till korset,

Dopfunten av sandsten är formgiven av professorn i konsthistoria Oscar Reutersvärd, och har ett dopfat skapat av dansken Wiwen Nilsson, som var en av 1900-talets internationellt mest uppmärksammade silversmeder.

På väggen bakom altaret sitter ett stort konstverk av Robert Nilsson, bestående av fem tallriksformade skivor av guldbrons, men ett silverfärgat kors tvärs över.

På södra fasadväggen finns ett klockspel med 20 klockor som kan spelas både manuellt och automatiskt. Klockspelet har fem olika melodier, som spelas på bestämda tider under dagen.

De tre stora klockorna som hänger i klocktornet, eller kampanilen som den också kallas, har fått sitt namn efter strofer i Johan Olof Wallins psalm nr 365: Sanningens Ande, Kraftens Ande och Glädjens Ande. Samtliga klockor är gjutna hos Ohlssons klockgjuteri i Ystad.

Den unga kyrkan skyddad enligt kulturminneslagen, då den anses ha ett kulturhistoriskt värde.
Stacks Image 297066