Stacks Image 297043

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Helgeandskyrkan Lund

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Helgeandskyrkan Lund

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Max Laserna / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Helgeands församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Helgeandskyrkan i Lund - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Max Laserna.

Gps: 55.6936, 13.1794

Stacks Image 297053