kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Lunds kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Helgeandskyrkan Lund


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Max Laserna.

Källor:
Webb: Helgeands församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Helgeandskyrkan i Lund - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Max Laserna. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 55.6936, 13.1794