Stacks Image 236501

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Österlövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Österlövs kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Nosaby församling.
Bok: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Muntlig information.

Gps: 56.0998, 14.2514

Stacks Image 236492