Stacks Image 278729

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Norra Strö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Norra Strö kyrka

När den ursprungligen byggdes i slutet av 1100-talet av sandhaltig kalksten bestod kyrkan av långhus, kor och absid samt en fristående klockstapel. Vid huvudingången på södra sidan uppfördes det i slutet av 1500-talet ett vapenhus i gråsten. Som i de flesta medeltida kyrkan fanns här även på norra sidan en ingång för kvinnorna. Kyrkan genomgick en stor förändring 1837 då klockstapeln ersattes av tornet av gråsten samtidig som kyrkorummet förlängdes västerut in i tornets bottenvåning.
En ny sakristia byggdes på norra sidan om koret, det gamla vapenhuset raserades, den södra ingången sattes igen och huvudingång blev från väster.

Kyrkan är känd för sina väl bevarade målningar som anses ha tillkommit omkring 1470 och utförts av Vittskövlemästaren Nils Håkansson och hans medhjälpare.
Motiven visar bland annat syndafallet, barnamorden i Betlehem och flykten till Egypten med Jesusbarnet, samt bilder ur helgonlegenderna, bland annat om Sankt Nikolaus. Och i absiden finns fragment av romanska målningar från 1200-talet. Målningarna var övermålade i flera hundra år men tog åter fram vid en restaurering i slutet av 1940-talet.

Altaruppsatsen är en stil som kallas Christian IV´s renässans och har fortfarande det kungliga danska riksvapnet infogat i den övre delen.

På predikstolen, även den skuren i Christian IV´s renässans och daterad 1601, ses den uppståndne Kristus med Dannebrogen som segerfana i sin hand.

Det stenaltare som ursprungligen fanns i absiden är fortfarande bevarat, men fungerar nu som bordsskiva till skrivbordet i sakristian.

Ett flertal skulpturer från medeltiden finns bevarade. Däribland ett par träskulpturer från 1400-talet föreställande Sankt Mikael och Sankt Olof.

På 1600-talet lät en bonde tillverka en egen kyrkstol, som ännu finns kvar. Enligt en version var bonden vid namn Nels Tugesen i Övarp en senfärdig man som sällan lyckades komma i tid till kyrkan. På 1600-talet var det nästan alltid fullt hus vid gudstjänsterna, och då Nels kom fram fanns det ingen plats kvar för honom. Han tyckte det blev tröttsamt i längden att åhöra predikan stående, varför Nels Tugesen gick hem och snickrade sin egen kyrkstol. Han försåg den också med inskription på ryggstödet, som angav att ingen annan än han fick sitta på den.

1867 fick kyrkan en orgel byggd av Lundahl & Olsen, men den nuvarande mekaniska orgeln är byggd 1970 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

Norra Strö kyrka äger en ovärderlig skatt i form av sina kyrkliga textilier. Flera antependier, altarkläden är en gåva från adelsmannen Anders Sigfrid Rålamb och dennes maka, född Sack. Antependierna - det ena i lila sammet med ett släktvapen som dekoration, är förmodligen släktklenoder skänkta till kyrkan på 1700-talet.

Det lila sammetsantependiet är sannolikt sammansatt av ett äldre begravningsvapen som släkten burit med sig i åratal. Kransen runtom själva familjevapnet gömmer initialer av familjemedlemmar som dött tidigare, redan innan den Rålambska släkten fick Norra Strö som förläning.

Det gula, metallbroderade antependiet har visat sig vara en återanvänd dräkt eller klänning. Tygets ursprung är oklart, men förmodligen syddes dräkten någon gång på 1700-talet om till ett kyrkligt antependium och dekorerades ytterligare med spetsar i silverfärgad metall.
Stacks Image 278756