Stacks Image 278729

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Norra Strö kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Araslövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Muntlig information.

Gps: 56.1090, 14.0326

Stacks Image 278718