kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Kristianstads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Hörröds kyrka

Stockholmsarkitekten Albert Törnkvist har ritat ett antal kyrkobyggnader över hela landet, från Korpilombolo i norr till Hörröd i söder. När han ritade denna kyrka i mitten av 1800-talet hade han precis blivit ledamot av Konstakademin, men blev bara kort senare vice professor vid samma institution.

Planerna på en ny kyrka som ersättning för den medeltida, som hade blivit för liten fanns redan på 1830-talet, och man fick tillstånd att uppta rikskollekt för detta bygge. Men de insamlade medlen räckte inte till, och först 1855 när kyrkkassan uppgick till ca 7000 riksdaler kunde arbetet igångsättas.

När man rev den medeltida kyrkan såldes eller förstördes det mesta av den gamla inredningen. Dock överfördes den gamla dopfunten, utförd av den så kallade Magelhemsgruppen på 1200-talet, till den nya kyrkan.

Även kyrkklockorna, altarstakarna och några altarskulpturer togs tillvara. Förutom bland annat Paulus med svärdet och Petrus med himmelrikets nycklar finns tre skulpturer från altaruppsatsens bildmotiv som numera förvaras i Lunds Universitets historiska museum. Dessa är daterade till slutet av 1400-talet eller omkring 1500.

Den gamla predikstolen med sin baldakin från 1603 såldes till en lantbrukare i grannförsamlingen som använde den till hundkoja. Han tyckte det var lämpligt eftersom, som han sa, "både präster och hundar tjänar sin föda med munnen".

Vigvattenskålen blev vattenkar i ett hönshus, men kom så småningom tillbaka till kyrkan.

I samband med restaureringen till 100-årsjubiléet 1958, pryddes kyrkans korvägg med en freskomålning av Pär Siegård, föreställande överst Den tronande Kristus, och på respektive sidor om koret ser vi de fyra evangelisterna skrider fram i värdig rörelse.

När kyrkans ytterväggar skulle kalkas 1997, upptäcktes kulörta kalkfragment under den vita kalken. När man då gick tillbaka till den dokumentation som fanns från kyrkans byggande på 1850-talet, fann man att den då hade kalkats i pastellfärger. Man bestämde därför att exteriören skulle återfå sitt ursprungliga utseende.