Stacks Image 301136

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Hörröds kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Degeberga-Everöds församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 55.7784, 14.0381

Stacks Image 301146