Stacks Image 239810

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstad kommun
Araslövs medeltida ödekyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Araslövs medeltida ödekyrka

Kyrkan vid Araslövssjön kan ursprungligen ha varit en gårdskyrka helgad åt Sankt Michael, och namnet finns i flera handlingar från mitten av 1300-talet. Byggnaden upphörde att vara kyrka redan på 1600-talet. Socknen var då fattig, och när tiondet till prästen Peder Olufsen blev i minsta laget klagade han hos konungen i Köpenhamn. 1638 lades därför Araslöv under Färlöv, och kyrkan användes därefter som magasin, valven togs bort och långhusets murar höjdes med två våningar och loft.
Senare under 1800-talet fanns här statarbostäder, ett fruktlager och osttryckeri.

Efter att ha stått övergiven en tid genomfördes 1929 en restaurering av kyrkans tak och fasader i arkitekten Erik Lundbergs regi.

I slutet av 1950-talet kunde kyrkan restaureras genom en gåva från de sista ägarna till Araslövs gård, syskonen Hans Ramel och Gunnila Mannerstråle, och även om det inte var möjligt att återge kyrkan dess medeltida utseende, har den ändå återfått något av sin tidigare karaktär.

Det återstår bara fragment av kalkmålningarna som troligen är från 1470-talet, skapade av den så kallade Vittskövlegruppen under ledning av kyrkomålaren Nils Håkansson. Hans namn vet vi eftersom har signerat en kyrkomålning i Ysane kyrka i Blekinge.
De bäst bevarade målningarna i Araslövs medeltida kyrka finns på korets norra vägg. Där kan vi se Jesu födelse och Konungarnas tillbedjan. På östra väggen finns fragment av Uppståndelsen.

Byggnaden ägs i dag av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademin och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Sommartid används kyrkan för främst dop och bröllop.
Stacks Image 239841