Stacks Image 239810

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstad kommun
Araslövs medeltida ödekyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Araslövs medeltida ödekyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Statens Fastighetsverk.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.0591,14.0991

Stacks Image 239818