Stacks Image 255164

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Bäckaskogs slottskapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Film: Christer Smedberg.
Källor:
Webb: Bäckaskogs slott.
Webb: Statens Fastighetsverk.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 56.0856, 14.3486

Stacks Image 255149