Stacks Image 272665

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Snårestads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Snårestads kyrka

Snårestad är kanske mest känd för den målarmästare som var verksam under 1300-talet, och som går under namnet Snårestadsmästaren. I valvet till Snårestads gamla medeltida kyrka fanns kalkmålningar av denne mästare daterade till år 1347. Dessa finns idag endast bevarade i form av teckningar utförda på 1800-talet av folklivsforskaren och konsthistoriken Nils Månsson Mandelgren.

Den gamla kyrkan i Snårestad var fallfärdig då den övergavs år 1867, samma år som Marsvinsholms kyrka togs i bruk. Marsvinsholms ägare hade beslutat slå ihop de tre pastoraten Balkåkra, Snårestad och Skårby. Skårby medeltida kyrka överlevde dock eftersom sockenborna vägrade att överge sin kyrka.

De båda kyrkklockorna som fanns i en klockstapel i Snårestad, på en hög öster om kyrkan, fördes till den nya kyrkan i Marsvinsholm. Snårestadsborna blev upprörda över flytten eftersom det i beslutet om att patronatsrätten togs över av ägaren till Marsvinsholm stod att kyrkogårdarna och tillhörande saker skulle lämna orörda.
När klockorna skulle hämtas sägs det att församlingsborna, utan att lyckas försökte hindra flytten.
En insamling startades för att kunna köpa in nya klockor, och med tiden kom det in så mycket medel att man beslutade att också bygga upp kyrkan igen. 1922 tillsattes en kommitté och ritningar blev utförda av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin i Lund. Den nya kyrkan kunde invigas andra advent 1925 av biskop Edvard Rodhe.

Den nya kyrkan uppfördes på den gamla kyrkans grund.
Den gamla grundplanen behölls med ett rektangulärt långhus, men smalare och lägre kor med halvrund absid. I de nya murarna ingår delar av den medeltida byggnaden.

Väggarna vid altaret har målningar utförda av konstnären Karl Reinhold Dahlqvist, som bland annat finns representerad på Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm. Från den gamla rivna kyrkan har man tagit tillvara dopfuntens cuppa av sandsten. I dopfunten finns en skål av mässing som skänktes 1931. De övriga inventarierna som finns bevarade från den gamla kyrkan, en nattvardskalk från 1774 och ljusstakar i malm från 1626, finns numera i Marsvinsholms kyrka.

Skeppsmodellen föreställer ostindienfararen Göteborg och var en gåva till kyrkan 2017 från Bengt-Göran Nilsson från Snårestad, som själv var med om byggandet av det riktiga fartyget under åren 1995 och 2005, och dessutom också seglade till Kina med fartyget som teknisk chef. Det var också i Kina modellen som nu hänger i kyrkan byggdes.
Modellen som han själv fick i gåva har han nu alltså skänkt vidare till Snårestads kyrka
Stacks Image 272692