Stacks Image 272665

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Snårestads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Snårestads kyrka

Fotograferad och producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Ljunits församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Muntlig information.

Gps: 55.4389, 13.6775

Stacks Image 272654