Stacks Image 289571

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Marsvinsholms kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Marsvinsholms kyrka

Marsvinsholms kyrka som invigdes 1867 är en av Skånes största landsortskyrkor.

Marsvinsholms slott ligger i det som en gång var Balkåkra församling, där det fanns en kyrka från 1100-talet.
Eric Ruuth som var ägare till Marsvinsholms slott och hade partonatsrätten över både Balkåkra, Snårestad och Skårby kyrkor, beslutade i slutet av 1700-talet att ersätta de tre dåligt underhållna kyrkorna med en ny och större gemensam kyrka på godsets mark. Men det skulle alltså dröja nästan ett sekel innan kyrkan stod klar.
Den ovanligt påkostade kyrkan, som rymde 1000 sittplatser ritades av den danske arkitekten Christian Zwingmann. På Marsvinsholm hade då baron Jules Stjernblad tillträtt som slottsherre och som patronus bekostade han själv kyrkan.

De tre kyrkorna som Marsvinsholm skulle ersätta gick olika öden till mötes. Balkåkra kyrkan blev ruin, Snårestad förstördes helt men återuppfördes 1925 efter gamla ritningar. Och Skårbyborna lyckades rädda sin numera kulturminnesmärkta kyrka.

Dagens Marsvinsholms slott började byggas under 1640-talet, medan Skåne fortfarande tillhörde Danmark. Både slott och kyrka har fått sitt namn efter Otto Marsvin, som förutom Marsvinsholm även ägde Krageholm och Clausholm på Jylland. Otto Marsvin lät riva en äldre sätesgård och istället uppföra Marsvinsholms slott som ett äreminne över sig själv. Marsvin är det danska namnet på tumlare och sådana återfinns på kistskölden i koret samt i hörnen på de pelare som bär upp kyrkans 15 meter höga valv.

Kyrkans byggmästare var Carl Ludvig Brogren, vars främsta merit var att han tidigare anlitats vid restaureringen av Marsvinsholms slott. Till bygget importerades 2.000 tunnor cement från Tyskland.

Kyrkan som är 17 meter bred, 50 meter lång och har ett 60 meter högt torn, där det hänger tre klockor. Storklockan kommer fr
ån Snårestad kyrka och har inskriptioner och årtalet 1592.
Mellanklockan h
ängde tidigare i Balkåkra kyrka och är omgjuten av Magnus Bergstet i Karlskrona 1760. Lillklockan kommer också från Snårestads kyrka och enligt inskriptionen är den omgjuten och förstorad 1747 av Andrea Wetterholtz klockgjuteri i Malmö efter att den gått sönder 1697.

Som altaruppsats står en gipskopia av den dansk-isländske skulptören Bertel Thorvaldsens välkända Kristusbild. Den är i samma storlek som marmororiginalet i Vår Fru kirke i Köpenhamn.

Det lilla krucifix som står framför på altaret är av valrossben och från tidigt 1700-tal.
Ursprungligen fanns den i Balkåkra kyrka, som lämnades att förfalla när Marsvinsholms kyrkan stod färdig.

Från Balkåkra kyrka kommer också kyrkkassan som är daterad till 1693.

Den sexidiga korgen till predikstolen
är tillverkad av furu med evangelistskulpturer av vitmålat gjutjärn. Baldakinen tillkom 1921 efter ritningar av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin.

Marsvinsholm har även spelat små men ändå roller i historien – inte en utan flera gånger. Dels var det här som Gustav IV Adolf den 31 oktober 1805 utfärdade krigsförklaringen mot Napoleon och alliansen med England. Det var också på Marsvinsholm som den engelska generalen Richard Henry Dewing, i april 1945, i största hemlighet träffade svenska och danska generaler för att diskutera hur den danska truppenheten skulle hjälpa engelsmännen vid tyskarnas kapitulation i andra världskriget.
Stacks Image 289598