kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ystads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Marsvinsholms kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Ljunits församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: "470 Nya Kyrkor - Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria". Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6


Gps: 55.4633, 13.7081


Stacks Image 289560