Stacks Image 289571

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Marsvinsholms kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Marsvinsholms kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Ljunits församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: "470 Nya Kyrkor - Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria". Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6

Gps: 55.4633, 13.7081

Stacks Image 289560