Stacks Image 301142

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Hörups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hörups kyrka

Altartavlan i Hörups kyrka är en riktig sevärdhet. Här hittar du den danske konstnären professor Carl Blocks originalmålning, den berömda tavla Christus Consolator, som finns som kopia i många andra kyrkor.
Det sägs att prästen i Löderups och Hörups pastorat var bekant med Bloch och förmådde honom att sälja sin berömda tavla till Hörups kyrka.
Då ville inte Löderupsborna vara sämre, utan beställde en egen tavla från Carl Block. Villkoret var dock att tavlan skulle vara dubbelt så dyr som den i Hörup… Carl Block valde då motivet Jesus som samtalar med de båda lärjungarna i Emmaus. Tavlan här i Hörups kyrka invigdes Annandag Pingst 1875.

När Hörups kyrka ursprungligen byggdes på 1100-talet var den helgad åt Sankta Anna, jungfru Marias moder.

På 1800-talet byggdes kyrkan till av Carl Georg Brunius, som ledde ombyggnader av många kyrkor, bland dessa domkyrkorna i Lund och Växjö. Hörups kyrka fick korsarmar för att få plats med fler besökare, och samtidigt togs de tidigare överkalkade medeltida målningarna i valvtaket fram.
Här ser vi bland annat Petrus med sin nyckel.
Och Sankt Laurentius som håller i halstret, tecknet på hans martyrskap.

I början av 1900-talet byggdes tornet i väster om till ett dubbeltorn med trappgavlar, inspirerat av Lunds domkyrka. I samband med tillbyggnaden gjordes även figurmålningar på valven i korsarmarna, utförda av en församlingsbo, målarmästare Frans Lundgren i Gyllerup.

Predikstolen, snidad i trä, är från 1600-talets början. Den visar bland annat visioner ur Uppenbarelseboken och är gjord av Jacob Kremberg, som under drygt 40 år skapade mängder med bland annat predikstolar i fram för allt Skåne.

Krucifixet som hänger i norra korsarmen är från 1500-talet och har troligen tidigare varit placerad framme i koret.

Dopfunten framme i koret är från 1100-talet, och är tillverkad av Mårten Stenmästare.

Altarduken är vävd i damasts av två systrar; Selma och Hulda Svenson från Hagestad, som själva komponerade sina mönster. Antipendiet är vävt av Hillevi Nilsson-Kjellhard i Tomelilla.

Orgeln är byggd av Magnusson i Göteborg 1910, men byggdes om 1949 av Fredriksborgs orgelbyggeri i Hilleröd, Danmark.
Stacks Image 301169