Stacks Image 301142

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Hörups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hörups kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Löderups församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Hörups kyrka.

Gps: 55.4451, 14.1223

Stacks Image 301152