kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ystads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Glemminge kyrka

Dagens gotiska kyrka ersatte år 1900 en medeltida kyrka på samma plats.
På 1880-talet hade man föreslagit att ordna med uppvärmning i den gamla kyrkan, men detta avstyrktes av kyrkorådet som framhölls att kyrkan var alldeles för smal för att ge plats åt kaminer. I stället bestämde man att låta bygga en ny kyrkan. Uppdraget att rita kyrkan gick till arkitekten Carl Möller, som vid den tiden bland annat lett reparationsarbeten i Karatrina och Sankt Jakobs kyrkor i Stockholm, samt ritat Ignaberga nya kyrka.

Under tiden kyrkobygget pågick hölls gudstjänsterna i folkskolan och nattvardsgudstjänsterna i Ingelstorps kyrka. Den 31 juli 1900 invigdes kyrkan av biskop Gottfrid Billing.

Kyrkan har genomgått ganska många reparationer under årens lopp. En stor ändring gjordes 1972 då man förminskade själva kyrkorummet genom att inreda ett bårhus i norra sidoskeppet och en kyrksal i det södra.

Altarbord och altarprydnad har gjorts av arkitekten Anna Vählin från Ingelstorp.

Många inventarier från gamla kyrkan finns bevarade, bland annat dopfunten från 1100-talet, ett rökelsekärl i malm , krucifixet från 1400-talet samt en skulptur av Johannes Döparen i helfigur, skuren i trä 1739 av Mathias Stenberg, Ystad.

Predikstolen är daterad till 1637 och har evangelisterna och frälsaren avbildade på sidorna jämte den ståtliga predikstolskronan med duva och lövverk i guld.

I båda sidoskeppen hänger riksvapen från kungarna Adolf Fredrik och Karl den XI.
Vidare finns inramat Gustav III:s trontal till ständerna från 21 augusti 1772.

Det finns en järnbeslagen kista som förr användes till förvaring av kyrksilvret.

Av de sex ljuskronorna i kyrkan är den äldsta från 1739.