Stacks Image 285436

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Glemminge kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Löderups församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.4556, 14.0191

Stacks Image 285425