Stacks Image 272159

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborg kommun
Stora Slågarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Stora Slågarps kyrka

När Carl von Linné 1749 passerade Stora och Lilla Slågarp förundrades han över att de båda kyrkorna låg så tätt intill varandra. Många har liksom von Linné undrat varför de båda Slågarpsbyarna har varsin kyrka eftersom det endast är 700 meter mellan dem. En gammal sägnen berättar om att det var två systrar som blev osams och därefter byggde varsin kyrka.

Den medeltida grannkyrkan i Lilla Slågarp revs på 1800-talet och ersattes med en ny kyrka. Stora Slågarps kyrka är däremot bevarad från 1100-talet, även om den likt många andra kyrkor förändrats, byggts till och byggts om.

Vid en visitationsstämma 1846 ansågs Stora Slågarps kyrka vara i så dåligt skick att man började diskutera om rivning och sammanslagning av de båda kyrkorna i Slågarp. Detta vann dock inget gehör hos församlingsborna och i stället genomfördes en stor renovering 1872. Och dyrt tio år senare byggdes det nya, höga tornet samtidigt som en ny klocka inköptes. Församlingen hade fått ett ritningsförslag på ett nytt torn av byggmästaren N Andersson i Malmö, men Överintendentsämbetet var inte nöjd med detta förslag utan tog fram en egen ritning på ett torn man tyckte passade bättre. Församlingen valde ändå att uppföra tornet efter Anderssons ritning, ”helst då detta var något högre än Stockholmsherrarnas!”

Triumfbågens fundament vilar på två egendomligt huggna stenblock. De fördjupningar som finns vid triumfbågens sidor var ursprungligen de gamla nischerna för sidoaltare.

I mitten av 1400-talet målades valvribbor och bågar i rött och svart med en fris av klöverblad och andra växtornament. Dessa målades delvis över under 1500-talet, men upptäcktes och togs fram igen kring 1911.

Kyrkan har också en sandstensdopfunt från 1100-talet. Dopfatet av mässing med en vapenörn i bottenrelief är ett tidigt 1600-talsarbete.

Predikstolen, i form av en snäcka, är från 1776, var tidigare placerad i Lilla Slågarps kyrka men blev överflödigas där då denna kyrkas revs, och den nya fick ny inredning. Predikstolen placerades här i samband med att kyrkan renoverades på 1870-talet.

Den tredelade tavlan, triptyken är från 1872. De tre fälten pryds av kopierade gestalter av den dansk-isländske skulptören Bertel Thorvaldsens statyer.

'Kyrkans fönster renoverades under första halvan av 1080-talet efter förslag utarbetat av Malmö Glaskonst AB.
Stacks Image 272186