Stacks Image 272159

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborg kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Stora Slågarps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Anderslövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Vårdplan Anderslövs församling”. Mats Edström.
Bok: ”Stora och Lilla Slågarps kyrkor”. Ernst Frostin.

Gps: 55.4527, 13.1608

Stacks Image 272150