Stacks Image 289579

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Maglarps nya kyrka (riven)

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Maglarps nya kyrka (riven)

Maglarps nya kyrka byggdes under åren 1907 till 1909 och var en av de sista gotiska kyrkorna som byggdes i Skåne.
Helgo Zettervall ritade det första förslaget till kyrka. Hans elev Hendrik Sjöström gjorde om förslaget, men det var slutligen en annan arkitekt, Malmöbon Harald Boklund som ritade kyrkan som byggdes.
Man hade svårt att bestämma både var kyrkan skulle byggas och om man överhuvudtaget skulle bygga en ny kyrka. Till slut bestämdes att den skulle placeras på slätten en bit från byn, vilket visade sig inte vara så lyckat. Den salta luften från havet gjorde att teglet vittrade och rasrisken ökade.

Den sista gudstjänsten hölls 1976 och därefter användes bara den gamla kyrkan. Från 1980-talet arbetade församlingen för att få tillstånd att riva kyrkan. 2005 beslutade Regeringsrätten att kyrkan fick rivas, varefter den avsakraliserades den 20 maj 2006.

Inför rivningen valde församlingen att inte sälja föremål och inredning utan istället skänka dem till olika museer, församlingsbor eller dylikt.
Predikstolens baldakin fördes till Lunds universitets historiska museum, och en av kyrkklockorna flyttades tillbaka till Maglarps gamla kyrka, som hade restaurerats på 1970-talet efter att ha stått öde under många år.

Rivningen av kyrkan, som inleddes 3 september 2007, planerades kosta drygt två miljoner kronor. Detta att jämföra med vad det skulle ha kostat att renovera kyrkan. Den summan uppskattades till 30 miljoner kronor.