Stacks Image 289579

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Maglarps nya kyrka (riven)

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Maglarps nya kyrka (riven)

Audioguiden producerad 2015 av Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”När Gud flyttar ut – ödekyrkor förr och nu”. Jes Wienberg.

Gps: 55.3824, 13.0697