kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Trelleborg kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Lilla Isie kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Källstorps församling.
Pdf: ”Lilla Isie kyrkogårdar - Dokumentation 2004-2005”. Länsmuseet Kristianstad. Lotta Eriksson.
Informationsblad: ”Lilla Isie kyrka”.
Bok: ”Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 1 Skåne och Blekinge”. Riksantikvarieämbetet och Kungl vitterhets historie och
antikvitets akademin. 1993. ISBN 91-7192-774-3


Gps: 55.7929, 13.2016


Stacks Image 286907