Stacks Image 286918

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborg kommun
Lilla Isie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lilla Isie kyrka

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Källstorps församling.
Pdf: ”Lilla Isie kyrkogårdar - Dokumentation 2004-2005”. Länsmuseet Kristianstad. Lotta Eriksson.
Informationsblad: ”Lilla Isie kyrka”.
Bok: ”Kyrkobyggnader 1760-1860 Del 1 Skåne och Blekinge”. Riksantikvarieämbetet och Kungl vitterhets historie och
antikvitets akademin. 1993. ISBN 91-7192-774-3

Gps: 55.7929, 13.2016

Stacks Image 286907