kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ystads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Sjörups gamla kyrka

När Sjörups gamla kyrka uppfördes någon gång i mitten av 1100-talet ersatte den en stavkyrka på samma plats. Byggmästare var Carl Stenmästare som tidigare hade medverkat vid uppförandet av Lunds domkyrka som stod färdig 1145.

Kyrkan har en konstig grundplan – det finns nämligen inte en enda rät vinkel i själva kyrkorummet. Norra och södra väggen är parallella och lika långa, men den södra väggen är förskjuten en halv meter åt väster i förhållande till den norra. Detta antas inte bero på slarvig byggplanering utan ska symbolisera den korsfäste Kristus. I dödsögonblicket sjönk hans huvud åt sidan och därigenom sjönk vänstra sidan något.

Ursprungligen hade kyrkan två ingångar, en i söder för män och en i norr för kvinnor. Den senare är numera igenmurad, men man kan fortfarande se spår av dörrposterna på kyrkans norra vägg. På denna vägg finns ursprungligen heller inga fönster, därför att vid tiden för kyrkans uppförande betraktades norr som hemvist för ondskans och mörkrets makter.

Tornet och sakristian byggdes någon gång kring 1270, och valven i kyrkorummet skapades under 1300-talet.

När kyrkan i och med befolkningstillväxten under 1800-talet blev för liten för församlingen, beslutade man att låta uppföra en ny kyrka i det mer centralt belägna Vallösa.
När denna stod färdig 1882 byggdes Sjörups gamla kyrka om till lektionssal för konfirmander. samtidigt som alla kyrkans inventarier auktionerades bort – bland dem predikstolen från 1600-talet skapad av en förmodligen tysk skulptör, en mästare som bara är känd under initialerna A.S, men som i bland också kallas ”Borösemästaren”. Samme man som uppfört den predikstol som ursprungligen stod i Balkåkra och numera återfinns i Vallösa kyrka.

Efter en tid lämnades kyrkan öde, och redan några år in på 1900-talet hade förfallet gått långt. Vapenhuset var rivet, tornets övre del hade rasat, tegeltaket fallit ner och långhusgaveln åt väster störtat in.

Kyrkan rustades dock åter upp. Tornet byggdes på och kyrkans inre återställdes. Och 1969 kunde den återinvigas, men används enbart sommarmånaderna juni, juli och augusti, samt vid enstaka julottor.

Strax norr om kyrkan står en runsten, den så kallade Sjörupstenen.
Stenen flyttades i mitten av 1980-talet hit från en gångbro över Skivarpsån ca 4 kilometer väster om kyrkan, efter att ursprungligen stått invid en stenbro nära kyrkan. Delar av stenen saknas. När den i slutet av 1700-talet flyttades till bron för att fungera som fyllning sprängdes den i sex bitar och av dessa har man senare kunnat ta tillvara på fyra delar.
Texten på stenen lyder i översättning ungefär: ”Saxi reste denna sten efter Asbjörn, sin släkting, Tokes son. Han flydde inte vid Uppsala utan kämpade så länge han hade vapen.”
Det är möjligt att Asbjörn deltagit i det sägenomspunna slaget vid Fyrisvallarna, som ska ha utkämpats på 980-talet. Slaget stod mellan den svenske kungen Erik och hans styrkor och danska trupper under Eriks brorson Styrbjörn den starke. Erik segrade och fick tillnamnet Segersäll.