Stacks Image 272925

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Sjörups gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sjörups gamla kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Ljunits församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Muntlig information.

Gps: 55.4408, 13.6350

Stacks Image 272914