Stacks Image 300710

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun
Håslövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Håslövs kyrka

Arkitekten Helgo Zettervall blev chef för Överintendentsämbetet 1882, samma år som Håslövs nuvarande kyrka
invigdes. Han hade många stora renoveringsuppdrag men ledde också nybyggnader av kyrkor, vilket gjorde honom
omstridd. En dansk historiker kallade honom ”kyrkvåldförare” som åstadkom nybyggda ”tivolikyrkor”. Andra kallade
honom ”kulturvandal” som bidragit till att ”avdanska” många gamla kyrkor i Skåne.
Helgo Zettervall ansåg själv att han gjorde en kulturgärning då han omskapade kyrkorna ”som de borde sett ut”. Han ansåg att de gamla kyrkbyggnaderna var felbyggda från början. Och när det gällde nya kyrkor vurmade han för den nygotsika stilen. Så också Håslövs kyrka som han själv ritade, och som uppfördes i handslaget gult tegel från Skegrie Tegelbruk.

Utseendet på byggnaden bestämdes främst av dess funktion: Den skulle som det stod: ”rätt beteckna den evangeliska gudstjänstens idé”, tornet skulle skilja den från profana byggnader.

Vi ska nu se oss omkring inne i kyrkan, och vi börjar vår rundvandring i sakristian.
Där finns bland annat ett porträtt av Mads Nielsen Odder som blev präst i Håslöv 1591 och som dog 1632.
Dennes gravsten finns i golvet på norra sidan av vapenhuset, en gravsten som Mads Nielsen Odder lät hugga trettio år före sig egen död.
På södra sidan av vapenhuset kan man i golvet se en annan gravsten tillhörande hans son och efterträdare Sebastian Odder, eller Bastian som han kallades.

Golvet i kyrkorummet är enligt arkitektens anvisningar lagt i mosaikstil med röd tegelsten.
Däremot hade Zettervall inte tänkt sig bänkarna och altarskranket som det senare utformades. Bänkarna har dörrar för att förhindra golvdrag och altarskranket är högt och försett med dörrar till sakristian bakom.

På altaret står en gipskopia av Bertel Thorvaldsens Den Uppståndne Kristus.

I norra korsarmen står inventarierna från den tidigare 1100-tals kyrkan, föregångaren till dagens kyrka. Där kan man bland annat se altaruppsatsen från 1700-talet, som överst pryds av kung Gustav III:s monogram. Den gamla altartavlan föreställer Nattvardens instiftande.

Här hittar vi även dopfunten från 1600-talet och predikstolen från 1632 som är kyrkans äldsta bevarade inventarie.
En del av predikstolsbaldakinen är den danske kungen Christian IV:s monogram, som också finns bevarat.
En äldre medeltida dansk dopfunt tyckte man dock inte var värd att spara vid rivningen av den gamla kyrkan, så den
hamnade istället som utfyllnad i Trelleborgs hamn.

1946 fick Håslöv sin nuvarande kyrkorgel bland annat tack vare en donation av framlidne lantbrukaren Kristoffer Jönsson. Den är en av de större orglarna i de skånska landsbygdskyrkorna, byggd av Olof Hammarberg i Göteborg.

Lillklockan göts redan 1615 i Lübeck, medan storklockan är ett verk av Malmögjutaren Andreas Wetterholtz år 1753.
Stacks Image 300747