Stacks Image 300710

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun
Håslövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Håslövs kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Höllvikens församling.
Bok: ”Håslövs kyrka”. Ernst Frostin 1994.
Bok: ”Skåne - på historisk rundtur”. Jesper Asmussen. ISBN 978-87-7900-972-1

Gps: 55.4378, 13.0442

Stacks Image 300720