Stacks Image 289812

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun
Rängs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Rängs kyrka

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto även: Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Höllvikens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.4247, 13.0200

Stacks Image 289831