kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Svedala kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Svedala kyrka

Redan på 1200-talet fanns här på samma plats en stenkyrka, men den nuvarande kyrkan i Svedala invigdes 1852, och är i grunden ritad av arkitekten Carl Georg Brunius, som står bakom många Skånska kyrkor.
Den mångsidige Brunius ledde under samma tid restaureringsarbeten på Lunds domkyrka, men var även professor i grekiska och kyrkoherde, liksom ledamot av Vitterhetsakademin. Dock fick Brunius ritningar av Svedala kyrka korrigeras av Johan Fredrik Åbom vid Överintendentsämbetet, som utökade antalet sittplatser från Brunius föreslagna 600 till det dubbla.
Att det blev en i det närmaste ny kyrka var inte bara tack vare Carl Georg Burnus utan lika mycket på grund av kyrkans patronis greve Tage Thott, som båda tillsammans drev igenom bygget trots Överintendentsämbetet motstånd. Bland annat vände myndigheten sig mot att kyrkans torn var litet och oansenligt.
Det nuvarande höga tornet fick kyrkan först 50 år senare då kyrkan genomgick en genomgripande ombyggnad efter ritningar av Malmöarkitekterna August Lindvall och Harald Boklund. I stort behöll man bara yttermuren från den inte speciellt gamla kyrkan.

I mitten av 1920-talet var det dax för nästa stora renovering, då under ledning av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin, och då var det främst inredningen som förändrades.

Ytterligare 25 år senare, 1950 skildes den södra korsarmen från kyrkan och blev församlingslokal. På väggen som restes mellan långhuset och södra skeppet placerades då predikstolen. Baldakinen ovanför predikstolen tillverkades 1995.

I norra korsarmen som byggdes på 1800-talet fanns tidigare bänkar som fyllde hela utrymmet, men dessa togs bort vid en stor renovering i mitten av 1990-talet, och korsarmen gjordes om till ett kapell för mindre gudstjänster.
Vid samma renovering gjordes en öppning i altarringen för att markera att alla har tillgång till Gud. Vid vigslar och under vissa konfirmationer sätts den borttagna delen på plats.

Altaret som har en inbyggd textilförvaring, är liksom altaruppsatsen utförd 1994 i kalkad ek och är ritat av Mårten Huldenberg från Bjärred. Han har även samma år i norra korsarmen skapat ett dopbord i kalkad ek.

Al-freskomålningen i absidkupolen, som alltså målades direkt på väggen 1965 av Stockholmskonstnären Erik Lindholm föreställer den gode herden.

Dopfunten som är placerad i koret är utförd 1871 i Bremersandsten.

På norra korsarmsväggen är både Karl XII´s namnchiffertavla och Riksvapnet från 1697 upphängda.

Glasfönstren i koret uppsattes i början av 1900-talet.

Kyrkans läktarorgel införskaffades 1969, byggdes av Orgelbaumeister Gebrüder Jehmlich i Dresden och är placerad i en fasad som är ritad av arkitekt Rolf Berg. Orgeln har 33 stämmor fördelade på 4 verk, och är försedd med totalt 2.402 orgelpipor.
Kororgeln av det amerikanska märken Allen är från 1995, och 2008 införskaffades även en flygel av märket Kawai.

Kyrkans båda klockor blev omgjutna 1747 i Malmö av Andreaz Wetterholtz.