Stacks Image 272240

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svedala kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Svedala kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Lunds stift Jonna Stewénius
Källor:
Webb: Svedala församling.
Worddokument: "Värdebedömning av Svedala kyrka". Lunds stift Jonna Stewénius.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkobyggnader 1760-1860 - del 1 Skåne och Blekinge”. ISBN 91-7192-774-3

Gps: 55.5123, 13.2256

Stacks Image 272231