Stacks Image 286916

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Lilla Beddinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lilla Beddinge kyrka

Lilla Beddinge kyrka byggdes 1879-1880 efter ritningar av arkitekten Helgo Zettervall, som då var drygt 50 år gammal och som några år senare skulle bli chef för Överintendentsämbetet. Han ledde även ombyggnader av både Lunds och Uppsala domkyrkor. Som byggmästare anlitades N Andersson från Malmö.

Den tidigare kyrkan som låg på den gamla begravningsplatsen byggdes redan på medeltiden, men revs när den nya kyrkan stod färdig. Det var framför allt bekymmer med hur man skulle utvidga den gamla kyrkogården som ledde till att man bestämde sig för att flytta till nyinköpt mark.
Den gamla kyrkan hade också börjat förfalla och befolkningen i socknen hade också fördubblats under 1800-talet.

På tornets västra sida finns ett rosettfönster.

Av kyrkklockorna är lillklockan den äldsta, och fanns redan i den gamla kyrkan. Hon blev omgjuten 1764 av klockgjutare Wetterholtz i Malmö.
Storklockan blev gjuten i Stockholm Beckmans och Co 1882.

Interiören har förändrats sedan byggtiden, och då framför allt färgsättningen. I samband med att kyrkan renoverades i början av 1980-talet målades väggarna om invändigt, från att tidigare varit målad i kvadermålning i två beige nyanser så att väggarna såg ut att vara byggd av block, blev interiörens väggar enfärgade.

Altartavlan som fanns redan i den gamla kyrkan föreställer Jesu nedtagning från korset. Vid foten finns de båda Mariarna, alltså Maria från Magdalena och den Maria som var mor till Jakop och Josef. Vi ser här också Nicodemus och Josef från Arimatea samt i bakgrunden några sörjande lärjungar. Tavlan som är målad i Paris 1796 av konstnären Magnus Alexander Malmquist lär från början ha varit avsedd för kyrkan i Landskrona, men inköptes till Lilla Beddinge kyrka 1833 till en kostnad av 839 riksdaler.

Till den gamla kyrkan hörde bland annat en pietàbild föreställande den sörjande Maria med sin döde son. Denna bild överlämnades i samband med rivningen till Historiska Museet i Stockholm. Man har försökt få tillbaka bilden till församlingen, utan att lyckats.

Man har dock bland mycket annat bevarat en dopfunt från 1100-talet som tidigare fanns i den gamla kyrkan. Den tillhör den så kallade Hallarödsgruppen. Dopfatet av mässing med reliefbild föreställande Bebådelsen är från 1400-talet.

Predikstolen är ritad av kyrkans arkitekt Helgo Zettervall.

Den stora ljuskronan inköptes av församlingen 1889 för 747 kronor och 45 öre. Den mindre ljuskronan skänktes till kyrkan till minne av Olof Bossen som var kyrkoherde i Källstorps och Lilla Beddinge kring förra sekelskiftet.

Orgeln byggdes 1882 av A Molander och Co i Göteborg och genomgick en större renovering i mitten av 1940-talet.
Stacks Image 286943