Stacks Image 286916

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Lilla Beddinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lilla Beddinge kyrka

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Skrift: ”Lilla Beddinge kyrka”, Egon Prahl, utgiven av Lilla Beddinge kyrkoråd.

Gps: 55.3738, 13.4216

Stacks Image 286905