Stacks Image 286916

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Lilla Beddinge kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Skrift: ”Lilla Beddinge kyrka”, Egon Prahl, utgiven av Lilla Beddinge kyrkoråd.

Gps: 55.3738, 13.4216

Stacks Image 286905