kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Trelleborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Gylle kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Dalköpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Gylle kyrka - vård och underhållsplan”. Erika Martin 2017.

Gps: 55.4087, 13.1974


Stacks Image 285341