Stacks Image 285354

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Gylle kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Dalköpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Gylle kyrka - vård och underhållsplan”. Erika Martin 2017.

Gps: 55.4087, 13.1974

Stacks Image 285341