Stacks Image 252047

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Bodarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bodarps kyrka

Bodarps kyrka är ursprungligen byggd under senare delen av 1100-talet eller början av 1200-talet. Senare under medeltiden, möjligen på 1300-talet, tillkom vapenhuset. På 1400-talet slogs valv i kyrkorummet, och trappstenstornet byggdes. Men tornet var från början inte avsett för kyrkklockorna, som istället hade sin plats i en fristående klockstapel.
Senare stadgades tornet med två strävpelare.

1864 började man bygga om kyrka för att göra den större, efter förslag som professor Carl Georg Brunius tagit fram redan tjugo år tidigare, men som sedan omarbetades av stadsarkitekten i Malmö William Klein. Man lämnade långhuset oförändrat men rev det medeltida koret och byggde korsarmar i söder och i norr. Ett nytt kor byggdes också och klockorna placerades i tornet.

En invändig renovering av kyrkan skedde på 1930-talet.

Den rikt snidade altaruppsatsen från 1500-talet är försedd med skulpterade vingar på båda sidorna. Den större tavlan nederst har som motiv Nattvardens instiftande. Under målningen, som troligen tillkom på 1800-talet hittade man vid den senaste restaureringen i slutet av 1930-talet en äldre målning som också den hade motiv från nattvardens instiftande.
Den mindre målningen ovanför visar Jesus på korset. Altaruppsatsen kröns av den uppståndne Kristus.

I norra korsarmen finns en oljemålning föreställer Nattvarden, och som troligen är från sent 1700- eller tidigt 1800-tal. Den var tidigare placerad så att den dolde altarskåpets nuvarande målning av Nattvarden, och togs därför bort vid en restaurering av kyrkan i slutet av 1930-talet.

Kormattan av röllakan är signerad textilkonstärinnan Anna-Lisa Melander 1982 och har en inskription som lyder: ”Detta är mitt förbund med eder”.

Predikstolen från 1640 har tre fält försett med bilder av Jesus i Getsemane, Korsfästelsen och Uppståndelsen. I hörnen finns skulpturer av de fyra evangelisterna: Matteus med ängeln, Lukas med oxen, Markus med lejonet och Johannes med örnen. På baldakinen kan vi se Christian IV:s namnschiffer. Detta namnschiffer månades senare över med först Carl XI:s och senare med Gustav III:s namnschiffer.

Dopfunten dateras till 1640.

Vid korsmitten hänger två åttaarmade malmkronor, skänkta till kyrkan i samband med att kyrkan renoverades i slutet av 1930-talet. De båda kristallkronorna som hänger i långhuset är troligen från mitten av 1800-talet

På västra väggen finns två renässansmålningar som kan ha tillhör en altaruppsats eller ett skåp.

Kyrkans första orgel kom på plats 1830. 1893 byggde A.V. Lundahl, Malmö en helt ny orgel, som 1938 byggdes om av O Hammarberg i Göteborg, samtidigt som orgeln fick sin placering i norra korsarmen. Den nuvarande orgeln som kom på plats 1987 är byggd i Pennsylvania, USA och av modell Allen digital computer organ.

Storklockan är gjuten i Lübeck 1594 och lillklockan tillkom 1788, enligt en inskription gjuten av Kjell Kielström i Malmö.
Stacks Image 252080