kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Trelleborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Bodarps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Christer Smedberg.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Hammarlövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bodarps kyrka - underhållsplan”. Byggnadsantikvarie Jennie Gustafsson Restaurator AB 2006.


Gps: 55.4361, 13.0689


Stacks Image 252034