Stacks Image 252047

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Bodarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bodarps kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Hammarlövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bodarps kyrka - underhållsplan”. Byggnadsantikvarie Jennie Gustafsson Restaurator AB 2006.

Gps: 55.4361, 13.0689

Stacks Image 252034