kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hässleholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Röke kyrka

Det har ända sedan tidig medeltid funnits en kyrka i Röke. Den förra kyrkan på platsen byggdes sannolikt i slutet av 1100-talet, och genomgick flera ombyggnader, ända in på 1800-talet. Det fanns 1890 planer på en omfattande ombyggnad med bland annat ett nytt torn.
Men biskopen i Lund Wilhelm Flensburg kom emellan. Han var ingen vän av små gamla kyrkor, och lär hela tre gånger klargjort att: Här ska byggas en ny kyrka! I maj 1904 föll kyrkorådets ledamöter till föga, och beslutade om att riva den gamla kyrkan och bygga en ny.
Men nu stötte man på patrull i form av riksantikvarien, som sände sitt ombud Otto Rydbeck till Röke. Efter att 130 gamla medeltida kyrkor hade rivits i Skåne under 1800-talet ansåg man att det var lite väl många kyrkor som mer eller mindre rutinmässigt försvunnit. Otto Rydbeck konstaterade att om kyrkan stått i 700 år kunde den troligen stå lika länge till. Han rekommenderade riksantikvarien att avstyrka rivningen.

Församlingen hade dock redan skrivit kontrakt om rivning och bygge av en ny kyrka med byggmästaren Per Persson, och honom hejdade man inte hur som helst. Han väntade några veckor - och rev sedan kyrkan. Och tur hade han också, eftersom det då kom ett tillstånd om att få riva kyrkan från Kunglig Majestät. Vitterhetsakademin hade funnit att kyrkan saknade konst- och kulturhistoriskt värde.
Trots allt blev Röke gamla kyrka den sista medeltidskyrkan som revs i Skåne.

Stenmassorna från den rivna kyrkan återanvändes när den nya kyrkan byggdes upp. Och den fjärde söndagen i advent 1906 kunde kyrkan invigas.

Många av inventarierna kommer från den gamla kyrkan. Bakom dopfinten finns exempelvis den gamla altartavlan från 1652. Och så även korfönstret som är skapad av en okänd tysk mästare. Motivet föreställer Jesus på förklaringsberget med Moses, Elias och lärjungarna Petrus, Jakob och Johannes.

Predikstolen från 1635 har kung Christian IV´s monogram, och detta monogram återfinns även över dörren till sakristian.

En ekdörr daterad till 1200-talet som tidigare satt i vapenhuset till den gamla kyrkan återfinns idag i det nya vapenhuset. Dörren som är försedd med senromansk smideskonst har kulhål i överstycket. Minnen om tider när den gamla kyrkan varit scen för strider mellan svenskar och danskar.
Dörren lånades ut och förevisades på Baltiska utställningen i Malmö 1914. Efter utställningen höll dörren på att försvinna till ett statligt museum, men man lyckades efter viss kamp få tillbaka dörren.