Stacks Image 289840

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Röke kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:

Webb: Tyringe pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Röke kyrka”. Börje Pålsson & Alice Thörn 1992.

Gps: 56.2365, 13.5220

Stacks Image 289859