Stacks Image 242472

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Västerkyrkan Hässleholm

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västerkyrkan Hässleholm

Västerkyrkan i Hässleholm är en så kallad samarbetskyrka som delas av Svenska kyrkan och Evangeliska Fosterlandsstiftelsens missionsförening i Hässleholm. Detta innebär att Västerkyrkan ansvarar för Svenska kyrkans verksamhet i västra stadsdelen.
Arbetet utföres av anställda i Svenska kyrkan och en mängd frivilliga krafter i missionsföreningen.

Kyrkan invigdes den 28 augusti 1966, och den liksom den fristående klockstapeln ritades av arkitekt Ingvar Eknor från Örkelljunga. Han ritade även inredningen till kyrkan. Virket är en gåva, och skänktes av missionsvänner i Änglarp.

Sin nuvarande utformning fick kyrkan 2001 då den byggdes kyrkan om och till.

Klockstapeln, som även den ritats av arkitekt Eknor, invigdes den 20 februari 1971. Klockan tillverkades vid M&E Ohlsson i Ystad.

På korväggens utsida mot Vankivavägen finns en stor mosaik skapad av konstnären Yngve Nilsson från Osby, och han även skapat den invändiga altarmosaiken som symboliserar treenigheten.

På vänstra väggen i kyrkorummet hänger två målningar skapade av konstnären Hans Larsson från Malmö.

Processionskorset kommer från Etiopien.

I sakristian finns en akvarell föreställande Jungfru Maria, målad av Elsa Bengtsson.

Och i Lillstugan finner vi Yngve Nilssons målning ”Den förlorade sonens återkomst”, en gåva till Västerkyrkans ungdomsgård.
Stacks Image 242501