Stacks Image 242472

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Västerkyrkan Hässleholm

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västerkyrkan Hässleholm

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Hässleholms församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.1611, 13.7569

Stacks Image 242463