Stacks Image 242472

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Västerkyrkan Hässleholm

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Hässleholms församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.1611, 13.7569

Stacks Image 242463