Stacks Image 242856

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Eslövs kommun
Västra Sallerups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Sallerups kyrka

Producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”
Västra Sallerups kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016 Max Laserna.
Webb: Skivarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.8297,13.2775

Stacks Image 242847