Stacks Image 272571

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborg kommun
Skegrie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Skegrie kyrka

Skegrie kyrka byggdes troligen av den så kallade Oxiemästaren, som tillhörde den kände Mårten Stenmästares verkstad, och som låg bakom en rad sockenkyrkor under 1100-talets senare del. Kyrkans äldsta delar är just från 1100-talet, men möjligen kan det tidigare ha legat en träkyrka här.

Kyrkan har byggts om och till flera gånger. Redan under 1400-talet ansågs kyrkan för liten och långhuset förlängdes västerut. Även senare har till och ombyggnader av kyrkan skett.

Den nyklassicistiska altaruppsatsen är från 1831 och har i mitten en målning som visar den uppståndne Kristus färd till himmelen, målad av Malmökonstnären Peter Bager.

Kyrkans predikstol är från 1611 och är utförd av ek, skapad av Andreas Jacobi i Trelleborg.

Dopfunten av snidad ek i barockstil är från år 1661, och har på den åttasidiga cuppan reliefframställningar av bland annat Jesu dop, Maria bebådelse, Noaks ark och de tre vise männens tillbedjan.
Dopfatet av mässing är från 1500- eller 1600-talet, och har på brättet ett jaktmotiv med hjortar, hundar, enhörningar och blomsterornamentik. I botten av fatet framställs Kristi dop.

Inmurad i väggen vid triumfbågens norra sida finns en minnestavla över kyrkoherde Lars Nobelius hustru Maria Berner och deras son Peter som dog år 1710. Det var förmodligen deras båda kistor som återfanns under låghusgolvet vid en renovering på 1940-talet.

Ett par tennljusstakar stammar från 1600-talets början och har ingraverade figurframställningar. Där visas bland annat Jakobs dröm, Davids harpospel, Jesu dop och korsfästelse samt yttersta domen. Ljusstakarna ställdes ut på Baltiska utställningen i Malmö 1914.

Kyrkans orgel är tillverkad 1982 av Troels Krohn, Hillerød, Danmark. Domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin har ritat orgelfasaden som stammar från en tidigare orgel från 1920-talets början, byggd av Hammarberg i Göteborg.

Kyrkans klockor är båda gjutna i Malmö i mitten av 1700-talet av Andreas Wetterholtz, och hängde ursprungligen i en klockstapel, men flyttade in i tornet när detta uppfördes på 1840-talet efter ritningar av Carl Georg Brunius.
Stacks Image 272598