Stacks Image 272571

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborg kommun
Skegrie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Skegrie kyrka

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Hammarlövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Skegrie kyrka - underhållsplan”. Byggnadsantikvarie Johanna Hadmyr Restaurator AB 2005.

Gps: 55.4052, 13.0652

Stacks Image 272560