Stacks Image 272571

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborg kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Skegrie kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Hammarlövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Skegrie kyrka - underhållsplan”. Byggnadsantikvarie Johanna Hadmyr Restaurator AB 2005.

Gps: 55.4052, 13.0652

Stacks Image 272560